Kalite Hedeflerimiz

Performans ve Kalite Yönetimi, kalite politikası doğrultusunda, kurum içinde hizmet şartlarının iyileştirilmesi ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için çeşitli seviyelerde kalite hedefleri belirlenmiştir:

  1. Cihazların belirlenen miatlarda bakımlarını gerçekleştirmek, kalibrasyon gerektiren tüm cihazlarda % 100 izlenebilirliği sağlamak.
  2. Poliklinik hastalarının ve Yatan hastaların genel memnuniyetini % 90’ın üstüne çıkarmak.
  3. Hastanemizin genel temizlik ve hijyen konusundaki memnuniyet derecesini polikliniklerde ve yataklı servislerde %‘90’ın üstüne çıkarmak.
  4. Engelli vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek koymak.
  5. Hizmet kalitesinin, çalışanların işe katkısının ve hasta-çalışan güvenliğinin arttırılması.
  6. Bütün birim ve servislerde dokümantasyon hizmetini kalite standartlarında işlenir hale getirmek.
  7. Dilek ve öneri kutularını belli periyotlarla açmak ve öneri ve şikâyetleri zamanında ve etkin biçimde sonuçlandırmak.
  8. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme” Yönergesi doğrultusunda yapılan “Kurumsal Performans Katsayısını” % 90’ın üzerine çıkarmak
BÖLÜM ADIBÖLÜM HEDEFLERİ
ACİL SERVİSAcil Servis personelinin % 100’üne yılda 2 kez CPR eğitimi vermek,Acil servise çağrılan konsültan hekimlerin geliş sürelerini  < 10 dakika olarak gerçekleştirmekAcil sağlık personeline CPR eğitimi verilmesi ve bunun devamının sağlanmasıMüşahede odalarına hasta mahremiyeti sağlamak ve hasta yataklarına çağrı sistemi kurulması
RÖNTGEN BİRİMİHatalı çekim oranını %2’nin altında tutmak,Röntgen Biriminde çalışan personelin % 100’ünün dozimetre ölçümlerinin 3 ayda bir yapılmasını sağlamak,
LABORATUVARLaboratuvar sonuçlarının, web sayfamız üstünden takip edilebilmesini sağlamak. Tahlil sonuçlarının zamanında verilmesini sağlamakTahlil sonuçlarında oluşabilecek panik değer sonuçlarını % 100 olarak ilgili hekime bildirmek
ECZANEYatan hasta ilaç teslim süresinin 1 (bir) saati geçmemesini sağlamak,Bütün riskli ilaçlara,üstünde yüksek riskli ilaç ibareli etiket yapıştırmakYeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların % 100 güvenliğini sağlamak

POLİKLİNİK
–   Genel poliklinik hizmetlerinden hasta memnuniyet oranını %90 üstünde tutmak
EĞİTİM BİRİMİ
–   Eğitim planındaki eğitimlerin %100’ünün yapılmasını sağlamak,
–   Bütün personelimize sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde geliştirilecek bütün yenilikler konusunda bilgilendirmek ve yeni personelimize oryantasyon eğitimi vermek.
–   Poliklinik çalışanlarına, hasta memnuniyeti, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler konularında eğitim verilmesi.
ENFEKSİYON
–   Kesici/delici alet yaralanmasını % 1’ün altında tutmak,
–   Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü konusunda düzenlenen Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni ve Tıbbi Atıkların Kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerinin % 80’inin katılımını sağlamak,
ATIK YÖNETİMİ
–   Tıbbi atıkların ve evsel atıkların düzenli ayrıştırılması, toplanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili yüklenici firmaya tesliminde gerekli takiplerinin yapılmasını sağlamak,
AMELİYATHANE
–   Ameliyat masalarının %100 efektif kullanımını HKS çerçevesinde sağlamak,
–   Ameliyathane olarak en önemli hedefimiz enfeksiyon oranını %1’in altında tutmak,
–   Cerrahi Güvenlik kontrol formunun % 90’ın üstünde eksiksiz doldurulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
–   Ameliyathanedeki zamanı optimal kullanarak ameliyat sayısını yükseltmek
–   Ameliyathanede en iyi malzeme kullanarak komplikasyon oranını % 0 olarak korumak
KADIN DOĞUM SERVİSİ
–   Serviste doğum yapan hastaların %100’üne anne sütü ve emzirme eğitimi verilmesini sağlamak,
–   Komplikasyonsuz sezaryen oranını % 1’in altında tutmak,
–   Doğumdan kaynaklanan Anne Bebek Ölümleri oranını % 0 indirmek
ÇOCUK SERVİSİ
–   Yatışı yapılan bebek hastaların annelerine % 100 oranında anne sütü eğitimi vermek
–   Hasta düşme oranını % 0 da tutmak,
DEPO
–   Yapılan istemlerin istem defterlerine uygun olarak 1 gün içinde teslim edilmesini sağlamak,
STERİLİZASYON
–   Steril edilecek malzemeleri en uygun steril etme yöntemiyle % 100 oranında steril etmek ve sterilizasyon uygunluğunu indikatörleriyle kanıtlamak,